Luther Márton önéletrajzi vonatkozású írásaiból szemezgettek Sárospatakon

Sárospatak – Luther-estet tartottak 2017. április 10-én a sárospataki református gyülekezet termében, a helyi evangélikusok és a református gyülekezeti tagok közösségében. A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti Missziói Osztályának munkatársai Luther Márton önéletrajzi vonatkozású írásaiból válogattak össze egy gazdag csokrot, mely szépen összefoglalta, bemutatta a nagy reformátor életének főbb állomásait és eseményeit. Forrás: patakirefegyhaz.hu

Az együttlét közös zsoltárénekléssel és imádsággal kezdődött. Dr. Fodor Ferenc a Róma 1,16-17. verseit olvasta fel, ezzel köszöntötte a jelenlévőket. Utalt arra, hogy a templomunk szószéke mögötti falon a 16. vers igei felirata látható, melyhez szépen kapcsolódik a Luther megtérési élményét jelentő 17. versben lévő, eredetileg Habakuk könyvéből származó idézet: „Az igaz ember hitből él.” 

A GyüMi munkatársai – Völgyesi-Szomor Fanni énekes előadóművész, Balogh Éva és Németh Zoltán evangélikus lelkészek, valamint Bárdossy Tamás  munkatárs – adták elő a Luther életét bemutató anyagot.

Az együttlét végén a helyi evangélikusokat gondozó Gerlai Pál tokaji lelkipásztor Luther szép esti imádságát mondta el, ezután együtt fohászkodtak az egybegyűltek az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal, s végén egy Luther-éneket énekeltek együtt.

A korabeli énekek Luther korát idézték, az újabb énekekkel együtt Istent magasztalták. Luther kora megérett a reformációra, miként a miénk is most. Úgy, mint akkor, ma is az örök ige eleveníthet meg. Akik szeretik egyházukat, ilyen egyszerűen, ám ugyanakkor tartalmasan meg tudják eleveníteni a reformáció korát.

További fotók az alkalomról. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek