Háttér

— Felvéve: ,

2010-2017 között számos módot kell találnunk, hogy az egyházi (ökumenikus) és világi közösségek elé kilépjünk a reformáció mai üzenetével. Ezekben nagy hangsúlyt kap a misszió, a kultúra, az oktatás, és a diakónia területe. Az alábbiakban a legérdekesebb - és talán a legnagyobb elszánást, szakértelmet és munkát igénylő - projektek eredményeit találják.

Zoltán Csepregi: Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe

Erschienen in: Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes 60 (2013) 217-233.

Bővebben…

Digitális formában, a MEDiT-en jelent meg Csepregi Zoltán új könyve

Budapest – Örömmel adjuk hírül, hogy megjelent Csepregi Zoltán könyve a Magyar Evangélikus Digitális Tárban (MEDiT), német nyelven, azalábbi címmel: Pietas Danubiana / Pietismus in Donautal, 1693-1755, 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. Ausgewählt und mitgeteilt von Zoltán Csepregi Budapest 2013. Szöveg: evangelikus.hu

Bővebben…

2014 a reformáció és kultúra éve: Tanulmányok az Evangélikus Naptárban

A Luther Kiadó engedélyével honlapunkon is közzétesszük a Reformáció és kultúra éve kapcsán a 2014-es Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányokat. Forrás: Luther Kiadó, Evangélikus Naptár

Bővebben…

Dr. Thomas Kaufmann: A reformáció súlyos öröksége

Az alábbiakban német nyelven olvasható a cikk. Forrás: FAZ

Bővebben…

Isten jegyzője – Luther és az irodalom

2014 egyházunkban a Reformáció és a kultúra éve lesz. A Duna Televízió még 1996-ban, Luther Márton halálának 450. évfordulóján készített egy filmet, amelyben Luther és az irodalom viszonyát mutatták be. Ezt a filmet adjuk most közre. Forrás: Duna Tévé. Szerkesztő: Ugrin Aranka, operatőr: Kurucz Sándor, rendező: Jeli Ferenc

Bővebben…

Reformáció és kultúra – Beszélgetés Reuss András emeritus professzorral

Budapest – A 2014-es év egyházunkban a reformáció és kultúra éve. Reuss Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzorát a keresztény kultúráról, az egyházi giccsről és a párbeszéd szükségességéről kérdeztük. A professzor többek között Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) Krisztus és kultúra című kötete alapján közelítette meg a kereszténység és kultúra meghatározását. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Bővebben…

A reformáció mint animáció

Budapest – Richly Zsolt Luther-rajzfilmsorozata elkészült epizódjának bemutatása az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2013. október 28-án. Szöveg: Békési Sándor, forrás: Confessio 2013/14

Bővebben…

Bemutatták a Három Lutheri Hitvallás Magyarországon című kötetet

Budapest – 2014. február 26-án az Evangélikus Országos Múzeumban a szlovák-magyar történelmi közösség kifejezéseként tartottak kötetbemutatót. Az Eperjesi Egyetem kiadásában megjelent kötetben három magyarországi hitvallásunk szövegein kívül dr. Csepregi Zoltán és dr. Kónya Péter tanulmányait is olvashatjuk. A könyv mindenképpen hiánypótló, hiszen két magyarországi evangélikus hitvallásunk ezáltal vált magyar nyelven is olvashatóvá. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Bővebben…

Megjelent a Magyar Evangélikus Bibliográfia 2013

Budapest – A Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella (szerk.), Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma nevével fémjelzett alkotói gárda munkájának köszönhetően, az Evangélikus Országos Könyvtár, kiadásában és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága támogatásával megjelent a Magyar Evangélikus Bibliográfia 2013. Forrás: konyvtar.lutheran.hu

Bővebben…

A szembenállástól a közösségig: Gáncs Péter püspök előszava

Budapest – Magyarul is megjelent a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa által elfogadott, A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben című párbeszéddokumentum. Az alábbiakban Gáncs Péter püspöknek a könyvhöz írt előszavát olvashatják. Forrás: Luther Kiadó

Bővebben…

A szembenállástól a közösségig: Erdő Péter bíboros előszava

Budapest – Magyarul is megjelent a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa által elfogadott, A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben című párbeszéddokumentum. Az alábbiakban Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek a könyvhöz írt előszavát olvashatják. Forrás: Luther Kiadó

Bővebben…

Evangélikus-katolikus párbeszéd-dokumentum jelent meg A szembenállástól a közösségig címmel – VIDEÓKKAL!

Budapest – A szembenállástól a közösségig címmel megjelent magyarul a reformáció 500. évfordulójára készített evangélikus-római katolikus párbeszéd-dokumentum. A kötetet az ökumenikus imahét megnyitója előtt mutatták be 2016. január 17-én, vasárnap, Budapesten. Szöveg: Nagy Imola Dóra/MTI, kiegészítés: evangelikus.hu, fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Bővebben…

Megjelent az Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700) című könyv

Dr. Hubert Gabriella szerkesztésében és jegyzeteivel megjelent a Régi Magyar Költők Tára új (XVII/17.) kötete: Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700) címmel.

Bővebben…

Újreformációs gondolatok – Schell János felvetése

A reformáció 500. évfordulójára készülve nem hagyhat bennünket nyugodni egyházunk mai állapota, a népszámlálási adatok egyházunkra vonatkozóan kedvezőtlen alakulása. Panaszkodunk, hogy konganak templomaink az ürességtől, elöregednek gyülekezeteink, bottal üthetjük az ifjúság nyomát. Van-e megoldás a 21. század elején ezekre a kínzó problémákra? Szöveg: Schell János, gyönki másodfelügyelő, janos.schell@gmail.com

Bővebben…

Megjelent a Korálfeldolgozások a lutheri reformáció első évszázadából című kiadvány

Budapest – Megjelent a Protestáns Műzenei Antológiák I. – Korálfeldolgozások a lutheri reformáció első évszázadából című kiadvány, amelyet a Kántorképző igazgatója, dr. Bence Gábor, valamint a Kántorképző Intézettudományos munkatársa, dr. Ecsedi Zsuzsanna és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, dr. Soós András készített. Forrás: evangelikus.hu

Bővebben…

Bóra és Luther (Játékos párbeszéd a reformáció ünnepére)

Egyszer, réges-régen – majdnem 500 évvel ezelőtt élt egy házaspár Németországban... Az asszonyt Katalin asszonynak hívták, és bizony derék, jóravaló asszony volt. Ügyesen bánt a fakanállal, és szépen nevelte mind az öt gyermekét. Szeretettel szolgálta a férjét. És örömmel látta, hogy sok vendég látogatja híres férjét. Mert a férje nem volt más, mint Luther Márton. Okos ember volt, egyetemen tanított, és sok könyvet írt. Most jelképesen hozzájuk megyünk el vendégségbe, az életükről fognak nekünk mesélni! Forrás: budavar.lutheran.hu

Bővebben…

...szól néked az itt magyarul – Sylvester János, az első teljes magyar nyomtatott Újszövetség fordítója

Sylvester János (Szinérváralja, 1504? – Bécs?, 1552. május 6. előtt) humanista, bibliafordító, a magyar (nyelvű) nyelvtudomány és irodalomelmélet legkorábbi képviselője, költőként a magyar időmértékes verselés első igényes megszólaltatója. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Mányoki János

Bővebben…

Hogyan siratta el Magyari István Nádasdy Ferencet? – Régi búcsúztatók, mai tanulságok

Sárvár – Nádasdy Ferenc, a „fekete bég”, Nádasdy Tamás nádor és Kanizsai Orsolya szerelmi házasságának kései gyümölcse 1555. október 6-án született a Nádasdy-birtokok központjában, Sárvárott. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Petrőczi Éva

Bővebben…

500 nap imádság reformációért

Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június 18-tól 2017. október 31-ig tart.

Bővebben…

Reformáció hétről hétre

Reformáció hétről hétre címmel új sorozat indult a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán. Az adásokat a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

Bővebben…

A reformáció nemzeterősítő hatásai Magyarországon

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a reformáció miként járult hozzá a nemzet, illetve a nemzettudat erősítéséhez, már szinte mindent elmondtak. Néhány történelmi adalék, illetve összefüggés felvillantása azonban mélyítheti ismereteinket. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Bánó Attila

Bővebben…

A reformáció lángja

A képen látható, „szlovákul prédikáló” olajmécsest Miloš Klátik püspök testvéremtől kaptam december 18-án, amikor a gömöri egyházmegye reformációi ünnepségén magyarul prédikálhattam a rozsnyói templomban. A beszédes ajándékon olvasható rövid igevers remekül summázza a reformáció lényegét: „A világosság a sötétségben fénylik…” (Jn 1,5) S hogy ezt a tömör reformációdefiníciót éppen egy olajmécses hirdeti, az lehetőséget kínál arra, hogy komolyan végiggondoljuk, mit is jelent számunkra a reformáció lángjának hordozása és továbbadása. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter

Bővebben…

A Görgeyek és a reformáció

Albertné Görgey Zsuzsanna a magyarországi életvédők egyike. Görgei Artúr leszármazottja családjuk protestáns keresztyén gyökereiről ad képet nekünk. Forrás: Híd magazin

Bővebben…

Peter Neuner: Luther Márton a keresztény hagyomány kiemelkedő tanúja

Budapest – Nemrég Magyarországon járt Peter Neuner, a müncheni egyetem nyugalmazott dogmatikaprofesszora. Az ökumenizmus kérdéseinek egyik legtekintélyesebb szakértőjét abból az alkalomból kérdeztük, hogy hamarosan magyarul is megjelenik a lutheri reformációt katolikus szempontból tárgyaló műve. Forrás: Magyar Kurír, szöveg: Baranyai Béla, fotó: Vértesi Lázár

Bővebben…

„Mindennap legyünk reformátorok – Beszélgetés Gundel Takács Gáborral

Ember és élete – Ökumenikus asztali beszélgetések a reformáció kezdetének ötszázadik évében Cegléden címmel tartottak programsorozatot február 27. és március 2. között a városháza dísztermében. A harmadik alkalom vendége Gundel Takács Gábor volt. A népszerű műsorvezetőt mint a reformációi emlékév nagykövetét kérdeztük hitről, mindennapi reformációról. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Magyari Márton

Bővebben…

Luther eisenachi napjai

A németországi Eisenach városa hosszú múltra tekint vissza, hiszen a közelben magasodó Wartburg várát a 11. században már említik, majd az alatta kialakult három településből jött létre Eisenach a 12. században. Az elragadó városban ma is számtalan középkori fagerendás házat csodálhatunk meg, s az egész központja olyan benyomást kelt, mintha a 15–16. századba repültünk volna vissza. Luther Márton iskolaéveinek is egyik helyszíne a város. Erich Bock tollrajzai bepillantást engednek a reformátor hétköznapjaiba. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kő András

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek