EGYHÁZTÖRTÉNET

Meghívható előadók:

 

Dr. Kertész Botond tudományos munkatárs (Evangélikus Országos Múzeum), a MEE Tényfeltáró Bizottságának tagja

botond.kertesz@lutheran.hu

 

 

Dr. Korányi András egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténet Tanszék)

andras.koranyi@lutheran.hu

 

 

Mirák Katalin történész, a MEE Tényfeltáró Bizottságának vezetője

katalin.mirak@t-online.hu

A Tényfeltáró Bizottság további tagjai: Balás István, Csepregi András, Ittzés Ádám, Kertész Botond

 

Programajánlat: 


A Luther-végrendelet egyházunk birtokában lévő eredeti példánya és egyéb evangélikus iratok megtekintése a Magyar Nemzeti Levéltárban (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.). B

ejelentkezés Kovács Eleonóra főlevéltárosnál (eleonora.kovacs@lutheran.hu).

 

Ajánlott olvasmány:

 

Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár http://medit.lutheran.hu/

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek