EGYHÁZZENE, EGYHÁZMŰVÉSZET

 

Meghívható előadók:

Dr. Bence Gábor egyházzenész, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium ének–zenetanára, a MEE Kántorképző Intézet igazgatója

17bencegabor@gmail.com

Énekeink története és az egyházi évben betöltött szerepük, egyházzenetörténet. Szívesen tart gyakorlati zenéléssel egybekötött alkalmat is, ahol a régi énekeink frissességéről tehet tanúságot.

 

Dr. Ecsedi Zsuzsanna egyházzenész, a Kántorképző Intézet tudományos munkatársa

ecsedi.zsuzsa1@gmail.com

Énekkincsünk (újra)felfedezése előadás, közös éneklés és zenehallgatás formájában (énekválasztás szerző vagy egyházi év alapján)

Dr. Ferenczi Ilona tudományos főmunkatárs (MTA BTK Zenetudományi Intézet)

ferenczi.ilona@btk.mta.hu

XVI. századi magyarországi gyülekezeti énekek, XVI–XVII. századi felvidéki evangélikus zenei központok, XVI–XVII. századi protestáns liturgikus könyvek, graduálok

Dr. Hubert Gabriella tudományos munkatárs (Evangélikus Országos Könyvtár)

gabriella.hubert@lutheran.hu

1) Reformáció 500 éve – énekeskönyvek és énekek;

2) Reformáció és nemzet – többnyelvűség a XVII. századi énekkincsben

 

Regősné Zászkaliczky Zsuzsa tudományos munkatárs (Evangélikus Országos Múzeum)

zsuzsa.zaszkaliczky@lutheran.hu

 

 

 

 

 

Progamajánlat: 


A MEE Kántorképző Intézete (2151 Fót, Berda József utca 3.) szívesen fogad egyházi csoportokat. Az épületegyüttes alkalmas szállás Budapest-környéki kirándulás esetén, de csendesnap, énekkari hétvége vagy kisebb szakmai konferencia helyszíneként is jól használható. További információ: http://kantorkepzo.lutheran.hu/

 

Ajánlott olvasmány:


Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár http://medit.lutheran.hu/

Magyar Egyházzene folyóirat http://egyhazzene.hu/kiadvanyok/magyar-egyhazzene-folyoirat/

 Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek