TEOLÓGIA

Meghívható előadók:

Dr. Béres Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszék)

tberes@lutheran.hu

1) Hitvallás és identitás. Teológiai normáink jelentőségéről és használatáról; 2) Mi drágább az életnél? Hitünk mélységei – szóviccek és közhelyek nélkül.

Dr. Fabiny Tamás püspök (Északi Egyházkerület)

fabiny.tamas@lutheran.hu

Hogyan találok irgalmas Istent?

 

Ittzés János ny. püspök (Dunántúli Egyházkerület)

janos.ittzes@lutheran.hu

 

 

Novotny Dániel lelkész

n.daaniel@gmail.com

A Biblia humora

 

Dr. Orosz Gábor Viktor egyetemi docens (Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszék), a zsinat teológiai bizottságának elnöke

oroszdr@gmail.com

Protestáns teológia a 21. században

Dr. Reuss András professor emeritus (Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszék)

andras.reuss@lutheran.hu

Rendszeres teológia (Luther, hitvallások, a reformátori teológia kérdései, evangélikus identitás)

Smidéliusz András lelkész

andras.smideliusz@lutheran.hu

Óegyházi hitvallásaink és reformátori hitvallási irataink mai üzenete

 

Dr. Szabó B. András lelkész

 szabo.b.andras@lutheran.hu

 

A reformáció máig tartó társadalmi és gazdasági hatása 

Programajánlat: 

 

Vetélkedő a Luther válogatott művei eddig megjelent kötetei alapján, összeállította a MEE Gyülekezeti és Missziói Osztálya (gyulmisz@lutheran.hu)

 

Ajánlott olvasmány:


Luther válogatott művei sorozat eddig megjelent kötetei. Luther Kiadó

Tizenkét lutheri portré. Segédlet Luther tanításának feldolgozására tizenkét fejezetben. In: Tanítványok vagyunk. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015–2016, 56–70. o. Elektronikus formában letölthető innen: http://gyulmisz.lutheran.hu/cikk/tan%C3%ADtvanyok-vagyunk-2015

 

A Reformáció és nemzet tematikus évhez:

 

Isten országa – evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015–2016/2:

http://gyulmisz.lutheran.hu/cikk/isten-orszaga 

A Reformáció és nemzet éve kapcsán a 2016-os Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányok:

http://www.ref500.hu/tematikus-evek/a-tematikus-evek-listaja-leirasai/2016-a-reformacio-es-nemzet-eve/2016-evangelikus-naptar Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek