Kiadványok

2010-2017 között számos módot kell találnunk, hogy az egyházi (ökumenikus) és világi közösségek elé kilépjünk a reformáció mai üzenetével. Ezekben nagy hangsúlyt kap a misszió, a kultúra, az oktatás, és a diakónia területe. Az alábbiakban különböző nagyobb lélegzetű esszéket, tanulmányokat, interjúkat, érdekes és értékes cikket olvashatnak a reformáció témájában.

Zoltán Csepregi: Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe

Erschienen in: Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes 60 (2013) 217-233.

Bővebben…

Digitális formában, a MEDiT-en jelent meg Csepregi Zoltán új könyve

Budapest – Örömmel adjuk hírül, hogy megjelent Csepregi Zoltán könyve a Magyar Evangélikus Digitális Tárban (MEDiT), német nyelven, azalábbi címmel: Pietas Danubiana / Pietismus in Donautal, 1693-1755, 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. Ausgewählt und mitgeteilt von Zoltán Csepregi Budapest 2013. Szöveg: evangelikus.hu

Bővebben…

2014 a reformáció és kultúra éve: Tanulmányok az Evangélikus Naptárban

A Luther Kiadó engedélyével honlapunkon is közzétesszük a Reformáció és kultúra éve kapcsán a 2014-es Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányokat. Forrás: Luther Kiadó, Evangélikus Naptár

Bővebben…

Dr. Thomas Kaufmann: A reformáció súlyos öröksége

Az alábbiakban német nyelven olvasható a cikk. Forrás: FAZ

Bővebben…

Isten jegyzője – Luther és az irodalom

2014 egyházunkban a Reformáció és a kultúra éve lesz. A Duna Televízió még 1996-ban, Luther Márton halálának 450. évfordulóján készített egy filmet, amelyben Luther és az irodalom viszonyát mutatták be. Ezt a filmet adjuk most közre. Forrás: Duna Tévé. Szerkesztő: Ugrin Aranka, operatőr: Kurucz Sándor, rendező: Jeli Ferenc

Bővebben…

Reformáció és kultúra – Beszélgetés Reuss András emeritus professzorral

Budapest – A 2014-es év egyházunkban a reformáció és kultúra éve. Reuss Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzorát a keresztény kultúráról, az egyházi giccsről és a párbeszéd szükségességéről kérdeztük. A professzor többek között Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) Krisztus és kultúra című kötete alapján közelítette meg a kereszténység és kultúra meghatározását. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Bővebben…

A reformáció mint animáció

Budapest – Richly Zsolt Luther-rajzfilmsorozata elkészült epizódjának bemutatása az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2013. október 28-án. Szöveg: Békési Sándor, forrás: Confessio 2013/14

Bővebben…

Bemutatták a Három Lutheri Hitvallás Magyarországon című kötetet

Budapest – 2014. február 26-án az Evangélikus Országos Múzeumban a szlovák-magyar történelmi közösség kifejezéseként tartottak kötetbemutatót. Az Eperjesi Egyetem kiadásában megjelent kötetben három magyarországi hitvallásunk szövegein kívül dr. Csepregi Zoltán és dr. Kónya Péter tanulmányait is olvashatjuk. A könyv mindenképpen hiánypótló, hiszen két magyarországi evangélikus hitvallásunk ezáltal vált magyar nyelven is olvashatóvá. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Bővebben…

Megjelent a Magyar Evangélikus Bibliográfia 2013

Budapest – A Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella (szerk.), Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma nevével fémjelzett alkotói gárda munkájának köszönhetően, az Evangélikus Országos Könyvtár, kiadásában és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága támogatásával megjelent a Magyar Evangélikus Bibliográfia 2013. Forrás: konyvtar.lutheran.hu

Bővebben…

A szembenállástól a közösségig: Gáncs Péter püspök előszava

Budapest – Magyarul is megjelent a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa által elfogadott, A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben című párbeszéddokumentum. Az alábbiakban Gáncs Péter püspöknek a könyvhöz írt előszavát olvashatják. Forrás: Luther Kiadó

Bővebben…

A szembenállástól a közösségig: Erdő Péter bíboros előszava

Budapest – Magyarul is megjelent a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa által elfogadott, A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben című párbeszéddokumentum. Az alábbiakban Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek a könyvhöz írt előszavát olvashatják. Forrás: Luther Kiadó

Bővebben…

Evangélikus-katolikus párbeszéd-dokumentum jelent meg A szembenállástól a közösségig címmel – VIDEÓKKAL!

Budapest – A szembenállástól a közösségig címmel megjelent magyarul a reformáció 500. évfordulójára készített evangélikus-római katolikus párbeszéd-dokumentum. A kötetet az ökumenikus imahét megnyitója előtt mutatták be 2016. január 17-én, vasárnap, Budapesten. Szöveg: Nagy Imola Dóra/MTI, kiegészítés: evangelikus.hu, fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Bővebben…

Megjelent az Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700) című könyv

Dr. Hubert Gabriella szerkesztésében és jegyzeteivel megjelent a Régi Magyar Költők Tára új (XVII/17.) kötete: Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700) címmel.

Bővebben…

Újreformációs gondolatok – Schell János felvetése

A reformáció 500. évfordulójára készülve nem hagyhat bennünket nyugodni egyházunk mai állapota, a népszámlálási adatok egyházunkra vonatkozóan kedvezőtlen alakulása. Panaszkodunk, hogy konganak templomaink az ürességtől, elöregednek gyülekezeteink, bottal üthetjük az ifjúság nyomát. Van-e megoldás a 21. század elején ezekre a kínzó problémákra? Szöveg: Schell János, gyönki másodfelügyelő, janos.schell@gmail.com

Bővebben…

Megjelent a Korálfeldolgozások a lutheri reformáció első évszázadából című kiadvány

Budapest – Megjelent a Protestáns Műzenei Antológiák I. – Korálfeldolgozások a lutheri reformáció első évszázadából című kiadvány, amelyet a Kántorképző igazgatója, dr. Bence Gábor, valamint a Kántorképző Intézettudományos munkatársa, dr. Ecsedi Zsuzsanna és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, dr. Soós András készített. Forrás: evangelikus.hu

Bővebben…

Bóra és Luther (Játékos párbeszéd a reformáció ünnepére)

Egyszer, réges-régen – majdnem 500 évvel ezelőtt élt egy házaspár Németországban... Az asszonyt Katalin asszonynak hívták, és bizony derék, jóravaló asszony volt. Ügyesen bánt a fakanállal, és szépen nevelte mind az öt gyermekét. Szeretettel szolgálta a férjét. És örömmel látta, hogy sok vendég látogatja híres férjét. Mert a férje nem volt más, mint Luther Márton. Okos ember volt, egyetemen tanított, és sok könyvet írt. Most jelképesen hozzájuk megyünk el vendégségbe, az életükről fognak nekünk mesélni! Forrás: budavar.lutheran.hu

Bővebben…

...szól néked az itt magyarul – Sylvester János, az első teljes magyar nyomtatott Újszövetség fordítója

Sylvester János (Szinérváralja, 1504? – Bécs?, 1552. május 6. előtt) humanista, bibliafordító, a magyar (nyelvű) nyelvtudomány és irodalomelmélet legkorábbi képviselője, költőként a magyar időmértékes verselés első igényes megszólaltatója. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Mányoki János

Bővebben…

Hogyan siratta el Magyari István Nádasdy Ferencet? – Régi búcsúztatók, mai tanulságok

Sárvár – Nádasdy Ferenc, a „fekete bég”, Nádasdy Tamás nádor és Kanizsai Orsolya szerelmi házasságának kései gyümölcse 1555. október 6-án született a Nádasdy-birtokok központjában, Sárvárott. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Petrőczi Éva

Bővebben…

500 nap imádság reformációért

Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június 18-tól 2017. október 31-ig tart.

Bővebben…

Reformáció hétről hétre

Reformáció hétről hétre címmel új sorozat indult a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán. Az adásokat a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

Bővebben…

A reformáció nemzeterősítő hatásai Magyarországon

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a reformáció miként járult hozzá a nemzet, illetve a nemzettudat erősítéséhez, már szinte mindent elmondtak. Néhány történelmi adalék, illetve összefüggés felvillantása azonban mélyítheti ismereteinket. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Bánó Attila

Bővebben…

A reformáció lángja

A képen látható, „szlovákul prédikáló” olajmécsest Miloš Klátik püspök testvéremtől kaptam december 18-án, amikor a gömöri egyházmegye reformációi ünnepségén magyarul prédikálhattam a rozsnyói templomban. A beszédes ajándékon olvasható rövid igevers remekül summázza a reformáció lényegét: „A világosság a sötétségben fénylik…” (Jn 1,5) S hogy ezt a tömör reformációdefiníciót éppen egy olajmécses hirdeti, az lehetőséget kínál arra, hogy komolyan végiggondoljuk, mit is jelent számunkra a reformáció lángjának hordozása és továbbadása. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter

Bővebben…

A Görgeyek és a reformáció

Albertné Görgey Zsuzsanna a magyarországi életvédők egyike. Görgei Artúr leszármazottja családjuk protestáns keresztyén gyökereiről ad képet nekünk. Forrás: Híd magazin

Bővebben…

Peter Neuner: Luther Márton a keresztény hagyomány kiemelkedő tanúja

Budapest – Nemrég Magyarországon járt Peter Neuner, a müncheni egyetem nyugalmazott dogmatikaprofesszora. Az ökumenizmus kérdéseinek egyik legtekintélyesebb szakértőjét abból az alkalomból kérdeztük, hogy hamarosan magyarul is megjelenik a lutheri reformációt katolikus szempontból tárgyaló műve. Forrás: Magyar Kurír, szöveg: Baranyai Béla, fotó: Vértesi Lázár

Bővebben…

„Mindennap legyünk reformátorok – Beszélgetés Gundel Takács Gáborral

Ember és élete – Ökumenikus asztali beszélgetések a reformáció kezdetének ötszázadik évében Cegléden címmel tartottak programsorozatot február 27. és március 2. között a városháza dísztermében. A harmadik alkalom vendége Gundel Takács Gábor volt. A népszerű műsorvezetőt mint a reformációi emlékév nagykövetét kérdeztük hitről, mindennapi reformációról. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Magyari Márton

Bővebben…

Luther eisenachi napjai

A németországi Eisenach városa hosszú múltra tekint vissza, hiszen a közelben magasodó Wartburg várát a 11. században már említik, majd az alatta kialakult három településből jött létre Eisenach a 12. században. Az elragadó városban ma is számtalan középkori fagerendás házat csodálhatunk meg, s az egész központja olyan benyomást kelt, mintha a 15–16. századba repültünk volna vissza. Luther Márton iskolaéveinek is egyik helyszíne a város. Erich Bock tollrajzai bepillantást engednek a reformátor hétköznapjaiba. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kő András

Bővebben…

Pillantás Käthe konyhájába – Lombard leves, fűszeres ragu és sajtgolyó

„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma?” – írja Pál a Korinthusbeliekhez írott első levelének 6. fejezetében, de sajnos manapság az egészséget és az étkezési szokásokat tekintve sokan elfelejtkeznek erről az igeszakaszról. Ugyanakkor sokan épp diétával, életmódváltással küzdenek azért, hogy egészségüket visszanyerjék, felszedett kilóiktól megszabaduljanak – tegyük hozzá, nagyon dicséretesen, mert bár a magyar gasztronómia felvirágzása is öröm, egészségesnek lenni is az. Vajon összeegyeztethető-e Katharina von Bora konyhája és az életmódváltás? A német nyelvű Reformáció magazinban megjelent írásból – benne a receptekkel – kiderül. Forrás: Evangélikus Élet, fordította: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Bővebben…

Toronyélmény – VIDEÓ! FOTÓK!

Budapest – Az Ars Sacra rendezvénysorozat részeként különleges installációt lehetett megtekinteni 2017. szeptember 23-án a budapest-fasori evangélikus templom tornyában. Mi is ott jártunk. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus

Bővebben…

Ki vagy te, Martin Luther?

Formabontó feldolgozásban hallhattam az „Erős várunk” dallamát augusztus végén Wittenbergben, a vártemplom (igen, ahová Luther tételeit kiszegezte, és amelynek szószéke alatt most a sírját találjuk) közvetlen szomszédságában felépült szabadtéri színpadon. A „Luther pop oratórium” egyik tételében szólaltak meg énekünk jól ismert hangjai. Mindjárt otthonosabban éreztem magamat a fesztiválközönség között állva, tőlem mostanában zeneileg azért elég távol eső műfajú produkciót hallgatva. Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Kertész Botond

Bővebben…

FÉLRE AZ ILLÚZIÓKKAL WITTENBERG KÖRÜL! – Több éves tapasztalat Luther városában!

Sokféle dolog és munka kötötte 1966 és 2006 között Wittenberghez dr. Harmati Bélát a Lutheránus Világszövetség genfi központján keresztül: egyetemi doktori disszertációját készítő ösztöndíjas egyetemi hallgató volt Genfben és Zürichben, majd a világszövetség tanulmányi munkatársa és lelkész-tanár Budapesten, aztán újra Genfben; 1987–2003. között budapesti evangélikus püspök és ökumenikus vezető. Személyes írását közöljük Wittenberggel kapcsolatban. Szöveg: Dr. Harmati Béla

Bővebben…

Forrás-közelben

Lassan ráfordulunk a jubileumi esztendő célegyenesére. Hivatalosan tavaly novemberben, Márton-napján a Deák téri Insula Lutherana kulturális és lelkiségi központ átadási ünnepével intonáltuk a jubileumi évet, amelyet az idei Márton-napon szeretnénk majd lekerekíteni, ugyancsak a Deák téren. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter

Bővebben…

Bennünk is folytatódnia kell a reformációnak

A reformáció jubileumához közeledve jogos a kérdés: mennyiben releváns még ma az evangélikus egyház számára mindaz, ami egykor történt, milyen szempontból érdemes foglalkozni vele, emlékezni rá? Forrás: Deák téri gyülekezeti hírlevél, Evangélikus Élet, szöveg: Gerőfiné Brebovszky Éva

Bővebben…

Ünnepléseink és a valóság Luther körül

Alig néhány nap van még hátra a lutheri reformáció ötszázadik évfordulójának ünnepéig, e hónap 31-ig. Mennyi minden történt ebben az évben itthon és külföldön, csak kapkodjuk fejünket, ha végignézzük a magyar és a nemzetközi naptárakat. Megmozdultak gyülekezeteink, megmozdult hazánk, Európa és az egész világ, mert mindenhol tartották magukat még annyira, hogy valami rendkívülit találjanak ki: nemcsak szigorúan egyházi-gyülekezeti-ökumenikus-közéleti-helyi-önkormányzati-állami rendezvények voltak, hanem a képzőművészeti-irodalmi-zenei-filmművészeti világ is profitálni akart ebből az ünnepből és hihetetlen sportrendezvényeket, helyi-országos figyelmet hajhászó alkalmakat szerveztek a reformáció itt-ott megkoptatott ökumenikus zászlaja alatt. Szöveg: Dr. Harmati Béla

Bővebben…

Van-e szabad akaratunk? (Róm 7,18–20)

A reformációjubileum megemlékezései közepette félő, hogy leragadunk az akkori szereplők személyénél, erényeinél és botlásainál. Az is lehet, hogy csak mint történeti eseményre emlékezünk, amelyet akár hamar el is felejthetünk. A magyarországi reformáció sem kivétel ezalól. Valóságos hősökként emlegetjük, persze hálásan, a nagyok neveit, pártfogóik nemes nagylelkűségét, s bíráljuk a reformációnak ellenállókat. Mindez hasznos és jó lehet, de hamar elfeledteti velünk a lényeget: a reformáció üzenetét. Csak ha ezt nem veszítjük szemünk elől, akkor nyerünk valamit is megemlékezéseinkből mai hitünk és kegyességünk számára. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gémes István

Bővebben…

A magyarországi protestánsok artikuláris korszaka: Hogyan építsünk be egy „elfeledett” korszakot a történelemórákba?

A kulturális örökség továbbadásának fontos részét teszi ki az egyházak történetének a tanítása. Azonban mihez kezdjünk akkor, ha egy olyan történelmi korszakot kell tanítanunk, amiről a mai napig csak nagyon kevés forrással rendelkezünk, és az emberek többsége is alig tud róla valamit? Szöveg: Illisz Balázs Gergely

Bővebben…

Luther Márton életútja matricás albumban – Beszélgetés Koltainé Somogyi Lillával

Budapest – A Luther Márton életét bemutató matricás album a Luther Kiadó könyvesboltjában és internetes áruházában szeptember 27-től megvásárolható. A matricás albumról és az előző évhez képest bevezetett változtatásokról kérdeztük a kötet egyik szerkesztőjét, a Gyülekezeti és Missziói Osztály gyermek és ifjúsági referensét, Koltainé Somogyi Lillát. Szöveg: Galambos Ádám

Bővebben…

Schell János: A protestáns kereszténység rövid története

Az alábbiakban közreadjuk azt a sorozatot, amelyet Schell János gyönki másodfelügyelő készített a protestantizmus történetéről. Ezekkel az írásokkal szeretne hozzájárulni az ötszáz éves évforduló megünepléséhez. Szöveg: Schell János

Bővebben…

Kósa László: A magyarországi protestantizmus történeti sajátosságai

Budapest – Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük azt az előadást, amelyet Kósa László történész professzor tartott a parlament felsőházi termében, 2017. október 5-én, a reformáció ünnepi emlékülésén. Szöveg: Kósa László

Bővebben…

Prőhle Gergely: A reformáció és a magyar irodalom

Budapest – Ahogyan arról már beszámoltunk, az Országgyűlés felsőházi termében 2017. október ötödikén, csütörtökön emlékülést tartottak a reformáció ötszáz éves jubileuma előtt tisztelegve, a protestáns egyházak részvételével. Prőhle Gergely a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, evangélikus országos felügyelő A reformáció és a magyar irodalom címmel tartott előadást, amelyet most teljes terjedelmében közreadunk honlapunkon. Szöveg: Prőhle Gergely

Bővebben…

A humanizmus és a reformáció határán – (Sylvester János 1504?–1551?)

Azt hiszem, valamennyien érdeklődéssel és tisztelettel fogtuk már kezünkben Sylvester János 1541-ben megjelentetett Új Testamentumának hasonmás kiadását. Csodálkozva olvastunk bele és néztünk a fordító(k) és nyomdász(ok) „erőlködésének” ebbe a remekébe. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv. Szöveg: Missura Tibor

Bővebben…

Kimeríthetetlennek tűnő kincs – Interjú Hafenscher Károllyal

Budapest – Megmutatni a világnak, hogy kiben hiszünk, hogy értékeink vannak, amelyekkel másokat is meggazdagítunk – ez a célja az október 31-i budapesti, központi reformációi ünnepségnek, amelyet a Reformáció Emlékbizottság szervez a Papp László Budapest Sportarénába. Hafenscher Károly miniszteri biztos szerint akár szabadságot is érdemes kivenni a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójának napjára. Forrás: Reformátusok Lapja, reformatus.hu, szöveg: Hegedűs Márk

Bővebben…

Mendelssohn Reformáció szimfóniája Kelenföldön – Beszélgetés Bence Gáborral

Budapest – „Lelkesítő beszámolni arról, hogy az első hívásra vállalkozott egy zenekarnyi muzsikus, hogy segítsék a gyülekezeti zenekart és velünk ünnepeljenek” – fogalmazott Bence Gábor. Az október 14-én előadandó Reformáció szimfóniáról Gáncs Tamás lelkész kérdezte Bence Gábor karnagyot. Szöveg: Gáncs Tamás, fotó és videó: archívum

Bővebben…

Mi köze az Ószövetségnek a reformációhoz?

Vissza a Forráshoz! - Ez a gondolat minden megújulásért folytatott harc és reformtörekvés kulcsmondata. A gyökerek újra felfedezésében és tudatos felvállalásában rejlik az újulás, az „újraformálódás” lehetősége: ezt az alapigazságot már az Ószövetség lapjain is felfedezhetjük. Izrael, Isten népeként, hosszú és viharos története során folyamatosan szembesült azzal, hogy megújulás nélkül létének nincs távlata. Isten és rendelkezései iránti engedelmességében felismerhette, hogy az őt védelmező korlátok – paradox módon – egyben szabadságának, önkiteljesítésének lehetőségét is jelentik. Izrael számára a Forrás maga Jahve szeretete és Tórája. Ez utóbbi szó eredetileg nem jogi értelemben vett törvényt és rendelkezést, hanem útmutatást, vezetést jelöl. Így tehát a Forrás maga válik útmutatóvá, a megújulás erejévé. Ebben az írásban arról olvashatunk, hol jelenik meg az újulás képe az Ószövetségben. Forrás: kotoszo.blog.hu, Szöveg: Varga Gyöngyi

Bővebben…

Sola fide – „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!”

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepeljük idén egész évben az evangélikus egyházban. Már csak napok vannak hátra október 31-ig. Sokan vasalják fehér ingeiket, tisztíttatják Luther-kabátjaikat, hogy minél illőbbek legyenek a Papp László Sportarénában megszervezett ünnepre és végre elénekelhessék közösen, hogy Erős vár a mi Istenünk. Azonban vannak, akik már most azon is gondolkodnak, hogy mi lesz a reformációval október 31-e után. A Kötőszó csapata az Evangélikus Élet magazinnal együttműködve szeretné felhívni a figyelmet arra a négy fontos kifejezésre és gondolatra (solákra), amelyek nélkül ma nem ünnepelhetnénk: sola fide (egyedül hit által), sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus). Október 31-ig négy meditációt közlünk a solákról, evangélikus lelkészek tollából. Forrás: Evangélikus Élet, kotoszo.blog.hu, szöveg: Pángyánszky Ágnes

Bővebben…

Luther és a kutyusok

„Ó, ha én úgy tudnék imádkozni, ahogy a kutya néz a húsra! Az ő gondolatai kizárólag a darab húson csüggenek, azon kívül nem gondol, nem kíván, nem remél semmit. Látod, a legigazabb szívek is abban tévesztik el a dolgot, hogy mellékes gondolatok nélkül nem tudnak imádkozni” – mondta Luther Márton. Ebben a bejegyzésben három olyan idézet olvasható, melyben a reformátor a négylábú kedvencekről szól. Forrás: kotoszo.blog.hu

Bővebben…

Szemerei János: Teológia és reformáció

Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötetét Szemerei János püspök mutatta be. Az alábbiakban a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének beszédét közöljük. Szöveg: Szemerei János, fotó: Galambos Ádám

Bővebben…

Kétségek és megvetés vagy elsöprő siker? – Három ember, aki megreformálta a világot

A reformáció ötszázadik évfordulójának évében, október 31-hez közeledve, kezdünk egyre inkább telítődni a sok Lutherről szóló információval és programmal. Ha a megemlékezésben szeretnél szintet lépni, akkor olvass tovább, mert ezúttal olyan reformátorokról lesz szó, akikre nem az egyház, hanem saját területük „Lutherjeiként” emlékezünk. Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Kovács Barbara

Bővebben…

Sola gratia – A kegyelem oda kell, ahol elfogy a remény

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepeljük idén egész évben az evangélikus egyházban. Már csak napok vannak hátra október 31-ig. Sokan vasalják fehér ingeiket, tisztíttatják Luther-kabátjaikat, hogy minél illőbbek legyenek a Papp László Sportarénában megszervezett ünnepre és végre elénekelhessék közösen, hogy Erős vár a mi Istenünk. Vannak, akik már most azon is gondolkodnak, hogy mi lesz a reformációval október 31-e után. A Kötőszó csapata az Evangélikus Élet magazinnal együttműködve szeretné felhívni a figyelmet arra a négy fontos kifejezésre és gondolatra (solákra), amelyek nélkül ma nem ünnepelhetnénk: sola fide (egyedül hit által), sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus). Október 31-ig négy meditációt közlünk a solákról, evangélikus lelkészek tollából. Forrás: Evangélikus Élet, kotoszo.blog.hu

Bővebben…

A reformáció üzenete

A magyar protestantizmus Európában egyedüliként mindig szabadságharcok és forradalmak árán biztosította a fennmaradását, és bizonyította a szabadság iránti töretlen vágyát. Forrás: ujszo.com, szöveg: Nagy Olivér

Bővebben…

Különleges utas a fedélzeten – Wittenbergben Luther Márton végrendelete

„Luther végrendelete visszatért!” – ezzel a hangzatos címmel adták hírül a németországi, szász-anhalti tartományi lapok, hogy a reformátornak a budapesti Evangélikus Országos Levéltárban őrzött testamentuma évszá- zadokkal papírra vetése után megérkezett Wittenbergbe. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját Németországban is egész éven át tartó rendezvénysorozattal ünneplik meg, s ebbe a sorba illeszkedik az az idő- szaki kiállítás, amely három hónapon át a nagyközönség elé tárja a nevezetes iratot. A végrendeletről, szállításáról és németországi fogadtatásáról Czenthe Miklóst, az Evangélikus Országos Levéltár vezetőjét kérdeztük. Forrás: Evangélikus Élet, fotó: Sahcsen Anhalt, Kiss Tamás, szöveg: illisz L. László

Bővebben…

Kutyej Pál: a következő 500 esztendő

Békéscsaba – Épp 20 éve lelkész Békéscsabán (már az édesapja is az volt). A Szlovák Általános Iskola után a Debreceni Református Gimnáziumba járt (ahova egykoron Nyilas Misi is), végül az Evangélikus Hittudományi Egyetemen végzett. Kutyej Pállal az 500 éves reformációról beszélgettünk – vagy 40 éve ismerjük egymást; tegeződtünk. Forrás: hir6.hu, szöveg: Such Tamás

Bővebben…

A reformáció kommunikációs forradalom volt

Önálló gondolkodás, saját kérdések és mindenekelőtt az anyanyelv megbecsülése – ezeket hozta a reformáció 500 évvel ezelőtt. Gáncs Pétert, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét kérdeztük. Forrás: mno.hu, szöveg: R. Kiss Kornélia, fotó: Beliczay László

Bővebben…

Ajándékba kapjuk az üdvösséget

Veszprém – A történelemformáló Isten kezében vagyunk – mondta Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A hagyomány szerint Luther 1517. október 31-én szögezte ki követeléseit és tanításait, a 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek apropóján a veol.hu készített a püspökkel interjút. Forrás: veol.hu, szöveg: Balla Emőke, fotó: Nagy Lajos

Bővebben…

„Bátrabban kell megélnünk kereszténységünket”

Budapest – A hagyomány szerint 1517. október 31-én függesztette ki kilencvenöt tételét Luther Márton német ágostonrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára, ezért minden protestáns felekezet ezen a napon ünnepli meg a reformáció kezdetének születésnapját. Az akkori egyházszakadás után fél évezreddel a protestánsok és a katolikusok már közösen tudnak tanúságot tenni a megváltó Jézus Krisztusról, megtörtént az ökumené reformációja – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Fabiny Tamás evangélikus püspök. Forrás: magyarhirlap.hu, szöveg: Faggyas Sándor, fotó: Ficsor Márton

Bővebben…

Nyitott ajtókkal

Budapest – A reformáció nevében hordozza a jelentését: újjáformálódást jelent, visszatérést az éltető gyökerekhez, amire újra nagy szükségünk volna – mondja Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Érdemes a protestáns szónak azt az értelmét előtérbe helyezni, amely az értékek melletti kiállást jelenti. Hitünket úgy tudjuk csak megvédeni, ha megvalljuk, szóval és cselekedettel. Az interjú a Magyar Időkben jelent meg. Forrás: Magyar Idők, szöveg: Megyeri Dávid, fotó: Bach Máté

Bővebben…

Égbe találó énekek

Budapest – Kerekasztalbeszélgetés-sorozatot indított a jubileumi év alkalmából a kormányzati Reformáció Emlékbizottság A reformáció arcai címmel. A harmadik este egyik vendége Szalóki Ági volt. Nemcsak a hazai nép- és világzene kiemelkedő tehetségű művelője az énekesnő, számos elismerés – közöttük a Liszt Ferenc-díj – tulajdonosa, hanem az önkéntesség elkötelezett híve, jó néhány egyházi és szociális intézmény, alapítvány munkájának segítője is. Reformációról, önkéntességről, a zene és Isten közötti kapcsolatról is kérdeztük. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kézdi Beáta

Bővebben…

Egy gyülekezet, négy templom, sok mesélő tárgy

Budapest – Keresztvíztől szemfedőig – Emlékek a Rákos-menti evangélikusok életéből címmel kiállítás nyílt szeptember 21-én, tudatosan világi helyszínen, a Budapest XVII. kerületében működő Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A reformációi emlékév keretében megrendezett tárlat október 15-ig volt látható. Még mielőtt a mesélő tárgyakról kérdeztem volna a kiállítás két ötletgazdáját, ifjabb Zászkaliczky Pált és művészettörténész lányát, Annát, a Rákos-menti evangélikusok „beazonosításában” kértem segítségüket. Szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya. Fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Bővebben…

A hálával kezdődik minden

Kezemben a teremtés idei ünnepére készült füzet, velem szemben egyik evangélikus és egyik református szerzője: dr. Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetője, matematika–fizika szakos középiskolai tanár és dr. Kodácsy Tamás dunakeszi református lelkész, programozómatematikus. A reformáció arcai című beszélgetéssorozat szeptember eleji vendégeit ezúttal a teremtett világgal való közvetlen, harmonikus kapcsolat kialakításának lehetőségeiről és teremtésvédelmi elköteleződésük gyümölcseiről kérdeztük. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kinyik Anita, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

Protestánsok és katolikusok közeledése

Budapest – Bár még nem zárult le a reformáció emlékéve, az látható, hogy alapvető célját a reformáció értékeinek minél szélesebb körű bemutatását elérte a programsorozat – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában a Kormány Reformáció Emlékbizottságának miniszteri biztosa. A reformáció emlékévének egyik lényeges eredménye a protestánsok és a katolikusok közeledése, amiben a pápa is sokat segített egy emlékezetes tettével. Forrás: inforadio.hu

Bővebben…

Jöttek, versenyeztek, győztek

„Taroltak az evangélikus gimnazisták a Re:formáció – Megújuló világ című műveltségi vetélkedő döntőjében”– adtuk hírül a minap az Evangélikus.hu oldalán. Az M5-ös csatornán október 1-jén sugározták a műveltségi és vallástörténeti vetélkedő középiskolai döntőjét. A sikerét jelzi, hogy a két – általános, illetve középiskolai – kategóriában összesen ezerötszáz diák indult. A versengés legvégső, mindent eldöntő fordulójában már csak három – evangélikus! – csapat szállt ringbe a győzelemért: a budapesti Deák téri, a bonyhádi és a békéscsabai gimnázium diákjai. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, fotó: KIss Tamás

Bővebben…

A legidősebb zempléni reformációi üzenete

Erdőbénye – Tokaj – A 98 éves Lavotha Béla bácsi, akit Túrmezei Sándor 1932-ben konfirmált, 2017 október végén ezeket a gondolatokat mondta, miután a tokaji lelkész, Gerlai Pál úrvacsorát vitt neki Erdőbényére. Videó: Gerlai Pál

Bővebben…

Petőfis fiúk és egy lány

A televíziós műveltségi vetélkedőben a vidéki gimnáziumok között az első, országosan a második helyen végzett a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata. Az Evangélikus Élet magazin munkatársa elutazott a Völgység fővárosába is, hogy a petőfis fiúkat – köztük egy lányt is – a versenyről, a felkészülésről és az élményeikről kérdezze. Szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

Kaland, dráma és meglepetés a kamerák előtt

Békéscsaba – A reformáció témájában indított vetélkedőt középiskolás fiatalok számára a Magyar Televízió M5-ös kulturális csatornája, amelynek döntőjét október elején tűzték műsorra. A megmérettetésen a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium diákjai is részt vettek, és dobogós helyezést értek el. A csapat tagjai a 7.Tv Kikötő című egyházi magazinjában meséltek élményeikről. Szöveg: Zsíros András, videó: behir.hu / Kikötő

Bővebben…

Katalin, aki karbantartotta Luthert

A Duna Televízió október 29-én, vasárnap, 21 óra 10 perckor vetítette a Bóra Katalin életéről készített filmet. Fabiny Tamást kérték fel, hogy lektorálja a magyar szövegkönyvet, és szakértőként működjön közre az alkotás hazai változatának elkészítésében. Ennek apropóján kérdeztük a püspököt a filmről, egyúttal pedig a most záruló reformációi emlékév értékelésére is kértük, hiszen ő egyházunk reformációi emlékbizottságának elnöke. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Illisz L. László, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

Luther Márton élete regényben

Budapest – „Ki kell mondanunk, hogy a mai modern világ valamennyire a reformáció korából nőtt ki” – fogalmaz Cs. Szabó Sándor, aki interjúnkban a Luther-regény keletkezéséről, a reformátor személyéről és Luther máig tartó meghatározó szerepéről is beszél. Szöveg: Galambos Ádám, képek: a szerző archívumából

Bővebben…

Lombos emlékmű

Wittenbergben a szó szoros értelmében élő, zöld emlékműve is van a reformációnak. Nem is találhattunk volna kellemesebb helyet a Hans Kasch evangélikus lelkésszel, a Lutheránus Világszövetség Luther-kert programjának igazgatójával való beszélgetéshez, mint a 2009-ben megnyitott parkot, ahol mára már árnyékot adnak a lombok. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Boda Zsuzsa

Bővebben…

Mit üzen a reformáció?

Mi a reformáció, a reformációi emlékév legfontosabb üzenete egyházunk közössége számára? Egyházi vezetőket és egyetemi professzort kértünk arra, hogy osszák meg gondolataikat olvasóinkkal. Forrás: Evangléikus Élet

Bővebben…

50 nap, 500 év – Zalaistvándon

Ragyogó, őszi nap délutánján érkezünk Koczor György evangélikus lelkész zalaistvándi parókiájára. A csend, a békesség, a táj szépsége, a levegő tisztasága azonnal megteszi hatását: a pesti rohanásból érkezve szinte tapintható a nyugalom. Kíváncsian várjuk, hogy megismerjük az 1783-ban alapított, nagy területet lefedő Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség múltját és jelenét. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

Adj egy ötöst! – Különleges adománygyűjtés Kelenföldön

Budapest – Keresztényként természetes lehet(ne) segíteni azoknak, akik hátrányos életkörülményeikből kitörni próbálnak. A kelenföldi evangélikus gyülekezet most új akcióval hívja fel az adakozás örömére a figyelmet. Gáncs Tamás lelkésszel és Ittzés Aliz egyetemistával az Adj egy ötöst kezdeményezésről, az adományozásról, valamint az önkéntességről beszélgettünk. Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

ÉNEK: Luther Mártonnak Erős vár a mi Istenünk című éneke dallamára

Az alábbi szöveget a reformátori tanítást összegző négy Sola témájára, az „Erős vár...” korál dallamára még a Reformáció park szentelésére írta Aradi György fasori evangélikus lelkész, 2008. május 12., Pünkösd hétfőjén. Most azért adjuk közre az evangelikus.hu oldalán, hogy az 500. év jubileumi megemlékezésein gyülekezeteinkben használhassuk ezt a feldolgozást. Szöveg: Aradi György, fotó: Somlainé Kiss Viktória

Bővebben…

Sola Scriptura – Ki a bíró, aki által egy kérdés a végéhez ér?

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepeljük idén egész évben az evangélikus egyházban. Már csak napok vannak hátra október 31-ig. Sokan vasalják fehér ingeiket, tisztíttatják Luther-kabátjaikat, hogy minél illőbbek legyenek a Papp László Sportarénában megszervezett ünnepre és végre elénekelhessék közösen, hogy Erős vár a mi Istenünk. Vannak, akik már most azon is gondolkodnak, hogy mi lesz a reformációval október 31-e után. A Kötőszó csapata az Evangélikus Élet magazinnal együttműködve szeretné felhívni a figyelmet arra a négy fontos kifejezésre és gondolatra (solákra), amelyek nélkül ma nem ünnepelhetnénk: sola fide (egyedül hit által), sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus). Október 31-ig négy meditációt közlünk a solákról, evangélikus lelkészek tollából. Forrás: Evangélikus Élet, kotoszo.blog.hu, szöveg: Orosz Gábor Viktor

Bővebben…

Solus Christus – Egyedül Krisztus

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepeljük idén egész évben az evangélikus egyházban. Már csak napok vannak hátra október 31-ig. Sokan vasalják fehér ingeiket, tisztíttatják Luther-kabátjaikat, hogy minél illőbbek legyenek a Papp László Sportarénában megszervezett ünnepre és végre elénekelhessék közösen, hogy Erős vár a mi Istenünk. Vannak, akik már most azon is gondolkodnak, hogy mi lesz a reformációval október 31-e után. A Kötőszó csapata az Evangélikus Élet magazinnal együttműködve szeretné felhívni a figyelmet arra a négy fontos kifejezésre és gondolatra (solákra), amelyek nélkül ma nem ünnepelhetnénk: sola fide (egyedül hit által), sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus). Október 31-ig négy meditációt közlünk a solákról, evangélikus lelkészek tollából. Forrás: Evangélikus Élet, kotoszo.blog.hu, szöveg: Korányi András

Bővebben…

95 tétel – Felolvasta: Mesterházy Gyula

Mesterházy Gyula a büki gyülekezet felkérésére felolvasta Luther Márton 95 tételét. A felvétel 2017. október 31-én Bükön és Szakonyban hangosbemondós autóból fog hangzani, az évforduló, az ünnepnap hírveréseként. 2 percenként hangzik el majd a szövegben, hogy ez a 95 tétel, és az 500. évforduló alkalmából hangzik most. Hang: Mesterházy Gyula. Videó: Győri András Timótheus, fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

A reformáció hajnalhasadása – Luther 95 tételének jelentősége

Nagykálló – 2017. október 29-én A reformáció hajnalhasadása – Luther 95 tételének jelentősége címmel tartott előadást Adámi László evangélikus lelkész a közös evangélikus-református ünnepi úrvacsorás istentiszteleten, a nagykállói református templomban. Az alábbiakban ezt olvashatják el. Szöveg: Adámi László. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Bővebben…

Luther a megtérésről

Luther nem egyik napról a másikra vált a rendi regulát kínosan betartó szerzetesből reformátorrá. Lelki fejlődését tekintve a 95 tétel megírása nem jelentett mérföldkövet. A Szentírás doktorának teológiai látását reformátorivá érlelő toronyszobaélmény a 95 tétel kiszögezésekor már a múlté. A világtörténelem és az egyháztörténet lapjain azonban mégis 1517. október 31. és a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezett 95 tétel jelenti a fordulópontot. Forrás: Híd magazin, szöveg: Véghelyi Antal

Bővebben…

Luther Márton a Luther-rózsa szimbolikájáról

„Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.” Forrás: Evangélikus Missziói Központ

Bővebben…

Martinus doktor furcsa álma

1542-ben, az epifánia ünnepe utáni napon ismét sokan ülték körül Martinus doktor asztalát. Ott volt Philippus Melanchthon és Lucas Cranach is. Ő szokása szerint keveset evett, annál nagyobb étvágyuk volt a diákoknak, akik történetesen a távoli Magyarországból érkeztek. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Fabiny Tamás

Bővebben…

Hit, tudomány és hálózatosság

„…a ti hitetek mellé ragasszatok […] tudományt” – olvashatjuk az Újszövetségben (2Pt 1,5; Károli-ford.). Ez a mondat járt az eszemben, amikor a közelmúltban egy nemzetközi tudományos konferencián kezembe vehettem a wittenbergi reformátornak, Philipp Melanchthonnak a budapesti Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött, saját kezűleg írt levelét. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: dr. Fabiny Tamás

Bővebben…

Luther-utak – 4. rész: Politika és forradalom

Luther Márton minden oldalról ellenállásba ütközött. Nemcsak a püspökök és más egyházi tekintélyek harcoltak reformációs tevékenysége ellen, a világi hercegek is engedetlenséget láttak missziójában. A negyedik útvonal bemutat néhányat a legfontosabb állomások közül, ahol Luther megvívta harcait – és végül mindig diadalmaskodott. Forrás: Evangélikus Élet

Bővebben…

Bánki Beni: Reformáció 500

Bánki Beni költő, slammer a reformáció ötszázadik évfordulójára írt versei. Szöveg: Bánki Beni

Bővebben…

A mi reformációnk

A reformáció 500. évfordulójára minden evangélikus egyház világszerte, így köztük a magyar is, valami nagyon nagy dobásra készül, hogy méltóképpen és sokoldalúan ünnepeljük a jubileumot. Habár sok szép program és kezdeményezés született, nem lenne jó, ha úgy járnánk mint karácsonykor, amikor a nagy igyekezetben a külsőségék könnyen elvonják a figyelmet a lényegről. Ebben a bejegyzésben mi, a Kötőszó csapata, arra törekszünk, hogy megfogalmazzuk: számunkra mi a lényeg. Forrás: kotoszo.blog.hu

Bővebben…

95 kincs – 95 ember

Még mindig a wittenbergi magyar napok emlékeiből merítek, és remélem, Olvasóinknak nincs még „ref500-mérgezésük”… Szeretnék megosztani legalább valamit abból a gazdag élményből, amelyet a wittenbergi Lutherhaus melletti Augusteum épületében élhettem át, ahol a magyar napok nyitányaként exkluzív vezetés keretében megtekinthettük a 95 kincs – 95 ember című kiállítást. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter

Bővebben…

Szentírásról, almafáról

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készült el a Hit által című izgalmas ökumenikus kötet. Bogárdi Szabó István református, Gáncs Péter evangélikus és Veres András katolikus püspök gondolatait olvashatjuk a könyvben reformációról, Lutherről, hit általi megigazulásról és sok más témáról. A jubileumra készülve a reformációhoz kapcsolódó beszélgetésekből közlünk szemelvényeket. Forrás: Evangélikus Élet, Hit által kötet

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek