500 nap imádság reformációért

Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június 18-tól 2017. október 31-ig tart.

500 nap imádság reformációért – Júliusi körlevél

Ne lankadjon kezed. Ifjúsági közösségben, gitárkísérettel gyakran énekeljük a kánont: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed…” A nem lankadó vagy a fölemelt kéz egyszerre utal az imádságra és a munkára. Szöveg: Fabiny Tamás

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – Júniusi körlevél

Az imádság ideje. Amikor az apostol arra biztat, hogy szüntelen imádkozzunk, nem arra gondol, hogy a középkori szerzetesek módjára – imamalomként – pergessük az időt, s mást se tegyünk, mint kéréseinkkel Istent zaklassuk. Szöveg: D. Szebik Imre

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – májusi körlevél

„Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 18,14) Szöveg: Deák László

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – áprilisi körlevél

„...legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok” (1Pt 4,7b). Szöveg: Bozorády András

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – márciusi körlevél

„Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok.” (Zsolt 4,4) Szöveg: Zsarnai Krisztián

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – februári körlevél

A hónap igéje: „Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!” (Lk 10,5) Szöveg: Malik Péter Károly

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – Januári körlevél

A hónap igéje: „A te szavadra mégis kivetem a hálókat” (Lk 5,5) Szöveg: Koháry Ferenc

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – Decemberi körlevél

A hónap igéje: „Lelkem várja az Urat, jobban, mint az örök reggelt.” (Zsolt 130,6) Szöveg: Endreffy Géza

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – novemberi körlevél

A hónap igéje: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17) Szöveg: Bakay Péter

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – októberi körlevél – KEZDD HÁLAADÁSSAL

Imádságos életünk megújulása és a megújulásért folyó imádságunk szorosan összefügg. Október havában, reformáció havában hitünk, közösségeink, evangélikus egyházunk, az egész anyaszentegyház és a teremtett világ megújulásáért úgy imádkozzunk, hogy annak fókuszában a hálaadás álljon. Szöveg: Aradi György lelkész (Budapest-Fasor)

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – Szeptemberi körlevél

A hónap igéje: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3b) Szöveg: Lupták György, Malik Péter Károly

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – Augusztusi körlevél

Biztatás közösségi imádkozásra. Az Úr indít minket a vele való kapcsolatra, beszélgetésre. Nem mi akarunk, kopogtatunk, dörömbölünk csupán, hanem ő az, aki meglát minket, megszólít, magához von, kijelenti magát. Ez az imádság titka, ereje, lényege. Az imádkozás Szentlélek által működik: ő vonz, vezet, segít, adja a gondolatokat. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szeverényi János

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – júliusi körlevél

A hónap igéje: „Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.” (2Móz 15,2a)

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – „Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,12)

Budapest – Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június l8-tól 2017. október 31-ig tart.

Bővebben…

500 nap imádság reformációért – Augusztusi körlevél

Harc Isten oldalán. Az imádság fogalmával kapcsolatban a Szentírás sokszor használ olyan kifejezéseket, amelyek küzdelemre, illetve harcra utalnak. Az egyik legjobb példa erre Jákób éjszakai találkozása az Úrral a Jabbók folyónál. A le­ írás szerint a küzdelem nemcsak lelki szinten zajlott, hanem fizikai tusakodássá, birkózássá vált: „Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben.” (1Móz 32,25b–26) Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szemerei János

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – Szeptemberi körlevél

„…de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lk 22,32) Szöveg: Ittzés János

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – októberi körlevél

Reformáció az imádságban, imádság a reformációban. | „Ti azért így imádkozzatok…” (Mt 6, 9) Szöveg: Gáncs Péter

Bővebben…

500 nap imádság a reformációért – novemberi körlevél

Bár az 500 nap imádság ideje letelt, de egyfajta visszatekintésként, további imádságra való buzdításként fogadják a Testvérek szeretettel körlevelünket ráadásként. Forrás: Missziói Bizottság, szöveg: Dr. Harmati Béla, fotó: Horváth István

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek